2006

Juli - August - September

 

 

 

Nummer Dato Kl. Melding Bemærkning Billeder
Juli          
058. 02.07.2006 10.20 Ild i container i det fri    
059. 02.07.2006 12.23 Ild i Villa/ Rækkehus Glemt gryde på komfur  
060. 03.07.2006 16.07 Mindre naturbrand    
061. 03.07.2006 19.35 Assistance til sugning af vand    
062. 04.07.2006 20.05 Ild i mindre elinstallation    
063. 05.07.2006 04.47 Ild i kolonihavehus Overtændt ved ankomsten  
064. 06.07.2006 10.36 Assistance til Løjt Større gårdbrand  
065. 07.07.2006 04.46 Assistance - Tankvogne Naturbrand Løjt  
066. 07.07.2006 09.45 ABA-Alarm    
067. 13.07.2006 21.24 Assistance - Tankvogne Til ild i bygning i Rødekro kommune  
068. 19.07.2006 09.48 Minder forurening ved FUH    
069. 20.07.2006 13.58 Assistance - Tankvogne Til markbrand i Rødekro kommune  
070. 24.07.2006 12.23 Miljøuheld    
071. 25.07.2006 09.15 Dyreredning Vand til fisk i sø  
072. 25.07.2006 10.55 Mindre brand i el-installation    
073 26.07.2006 19.30 Miljøuheld    
074. 27.07.2006 16.28 ABA-Alarm    
075. 28.07.2006 14.23 ABA-Alarm    
076. 31.07.2006 14.54 Miljøuheld    
August          
077. 05.08.2006 02.52 Trafikuheld    
078. 10.08.2006 00.40 ABA-Alarm    
079. 10.08.2006 20.16 Ild i Lejlighed Ild i altankasser  
080. 11.08.2006 23.45 ABA-Alarm Sprunget sprinklerrør  
081. 12.08.2006 02.45 ABA-Alarm    
082. 13.08.2006 08.57 Miljøuheld    
083. 17.08.2006 07.02 Bilbrand i det fri    
084. 17.08.2006 16.46 Ild i Industribygning Ild i spånsilo  
085. 19.08.2006 09.50 Oliefilm på vand Udlagt flydespærring i åløb  
086. 19.08.2006 12.45 Oliefilm på vand Båd sat i vandet til obs. for olie  
087. 25.08.2006 18.18 Oversvømmelse    
088. 28.08.2006 17.33 Miljøuheld    
089. 29.08.2006 20.17 Service opgave    
September          
090. 02.09.2006 20.41 Ild i container i det fri    
091. 07.09.2006 10.49 Ild i Villa/ Rækkehus Ild i køkken. Overtændt ved ankomsten  
092. 10.09.2006 19.28 ABA-Alarm    
093. 12.09.2006 18.39 Gårdbrand m/dyrehold Prøvealarmering kredsen  
094. 14.09.2006 13.08 Ild i Industribygning Ild på loft  
095. 20.09.2006 03.05 Ild i Industribygning Voldsom brand i Tømmerhandel  
096. 20.09.2006 03.05 Ild i Industribygning Ild i garage i forbindelse med voldsom brand i Tømmerhandel  
097. 20.09.2006 11.06 Assistance - Tankvogne Assistance til Løjt  
098. 20.09.2006 11.53 Miljøuheld    
099. 24.09.2006 11.06 Miljøuheld Kloak skyllet efter mindre benzinspild  
100. 27.09.2006 07.37 ABA-Alarm    
101. 27.09.2006 11.30 Miljøuheld Mindre spild af rapsolie  
102. 28.09.2006 06.23 ABA-Alarm    
103. 28.09.2006 08.31 ABA-Alarm    
104. 28.09.2006 19.29 Færdselsuheld, Brand i bil Væltet bil på motorvej  
105. 29.09.2006 16.44 Ild i Villa / Rækkehus Ild i køkken og stue. Huset varm- og sodskadet