2015

April - Maj - Juni

Nummer Dato Kl. Melding Bemærkning Billeder
           
April          
           
044 04.04.2015 19.41 Oliefilm på vand Forurening i bæk.  
045 06.04.2015 05.59 FUH fastklemte / bil / Rødekro Ingen fastklemte.  
046 06.04.2015 15.40 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
047 07.04.2015 09.50 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
048 13.04.2015 13.54 FUH fastklemte / bil 1 teknisk fastklemt.

Local Eyes

049 14.04.2015 07.36 FUH fastklemte / bil Ingen fastklemte.  
050 17.04.2015 08.19 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
051 17.04.2015 19.05 Mindre forurening - mindre spild / Løjt Assistance med tankbil og miljøbil.  
052 17.04.2015 22.53 Gaslugt i bygning Udtørret kloaksystem afgav dårlig lugt.  
053 20.04.2015 15.20 Assistance til Løjt Kemikalieuheld.  
054 21.04.2015 20.50 Ild i villa / rækkehus    
055 22.04.2015 07.33 Større olieforurening på fjorden Indsatsen blev afsluttet d. 24.07.2015.  
056 24.04.2015 19.22 FUH fastklemte / bil / Kliplev Ingen fastklemte.  
057 26.04.2015 13.03 Skorstensbrand - hårdt tag Assistance til Løjt.  
           
Maj          
           
058 07.05.2015 15.36 FUH fastklemte / bil / Rødekro Ingen fastklemte.  
059 12.05.2015 13.57 FUH fastklemte / bil / Tinglev Ingen fastklemte.  
060 18.05.2015 01.30 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
061 24.05.2015 04.38 Ild i industribygning Brandspredning fra brændende container.  
062 25.05.2015 13.14 Assistance - drejestige Ild i pillefyr i løjt. Ingen indsats.  
063 26.05.2015 10.10 Mindre bygningsbrand ABA alarm  
064 28.05.2015 16.16 FUH fastklemte / bil Ingen fastklemte  
           
Juni          
           
065 02.06.2015   Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
066 06.06.2015   Redning silo / brønd / Rødekro Pige faldet i gylletank.

JV.dk

067 09.06.2015 18.33 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
068 11.06.2015 14.38 Bilbrand i det fri Ingen indsats  
069 12.06.2015 07.01 FUH fastklemte / bil / Rødekro    
070 12.06.2015 15.44 Ild i container i det fri Opskæring af silo startede brand.  
071 12.06.2015 19.33 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
072 12.06.2015 22.25 Ass. drejestige Et defekt vindue var i fare for at falde ned på gaden.  
073 13.06.2015 03.13 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
074 13.06.2015 11.04 Ass. redningsvogn Et stort skilt var væltet ud over kørebanen.  
075 13.06.2015 18.23 FUH brand i bil / Padborg Ingen indsats.  
076 15.06.2015 15.15 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
077 17.06.2015 14.15 Mindre forurening ved FUH    
078 18.06.2015 14.15 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
079 20.06.2015 13.26 Ass. redningsvogn Personer indespærret i elevator.  
080 20.06.2015 22.12 Naturbrand / skov Ild i større stak fældede træer.  
081 21.06.2015 12.09 Mindre naturbrand Efterslukning ovenstående opgave.  
082 24.06.2015 00.23 Assistance / tankvogne Assistance til Rødekro.  
083 24.06.2015 08.35 Mindre bygningsbrand ABA alarm.  
084 24.06.2015 15.11 Ild i etageejendom Røgudvikling ved madlavning.  
085 25.06.2015 08.57 Mindre forurening / mindre spild Benzinspild på en tankstation.  
086 26.06.2015 16.03 Mindre bygningsbrand ABA alarm  
087 28.06.2015 08.53 Mindre forurening / mindre spild    
088 28.06.2015 15.05 FUH fastklemte / bil Førstehjælp og oprydning.  
089 28.06.2015 18.30 Brand i fritliggende udhus Ild i bygning under nedbrydning.  
090 29.06.2015 17.20 Ild i lejlighed Uforsigtig brug af ukrudtsbrænder.