2019

April - Maj - Juni

April        
  Dato Kl. Første melding Bemærkninger
         
038 01.04.2019 14.38 Assistance til ISL - Sprøjte og redningsvogn Lastbil påkørt træ, ingen personskade.
039 01.04.2019 20.12 Bygningsbrand - etageejendom Mindre brand i køkken.
040 03.04.2019 08.07 FUH fastklemte - bil Ingen fastklemte.
041 04.04.2019 21.52 Bygningsbrand - institution Ild i væghængt skraldespand.
042 05.04.2019 12.13 Ild i skraldespand i det fri Skraldespand brændt ud.
043 05.04.2019 21.02 Redning - drukneulykke - hav (Haderslev) Båd kæntret, 2 personer ombord der blev opsamlet af hjemmeværnet.
044 07.04.2019 19.53 Redning - drukneulykke - hav (Haderslev) Båden var kommet i land ved egen hjælp.
045 08.04.2019 12.37 Bilbrand i det fri Personbil delvis udbrændt.
046 11.04.2019 08.41 ABA  
047 11.04.2019 11.24 Assistance - drejestige - bygningsbrand - Tinglev Kraftig brand i villa.
048 15.04.2019 18.36 Bygningsbrand - etageejendom Mindre brand i køkken.
049 15.04.2019 22.59 Assistance - tankvogn - ild i affaldsoplag - Rødekro Større brand i affaldsoplag.
050 17.04.2019 22.44 Mindre naturbrand Ild i læhegn på mark.
051 20.04.2019 10.23 ABA Røg/os fra madlavning havde udløst detektoren.
052 21.04.2019 00.15 Bygningsbrand - etageejendom Ild i kælder med brandspredning til lejlighed ovenover.
053 22.04.2019 04.05 Mindre naturbrand Lille brand i lidt grene.
054 23.04.2019 02.09 ABA  
055 24.04.2019 08.32 Str. forurening - gylleudslip Heldigvis meget mindre end først antaget.
056 24.04.2019 15.30 Mindre forurening ved FUH Oprydning efter FUH.
057 25.04.2019 07.11 FUH fasklemte - bil Alvorligt FUH, 2 lastbiler stødt sammen.
058 26.04.2019 15.58 Bilbrand i det fri Bil udbrændt.
059 27.04.2019 11.10 Bygningsbrand - villa/rækkehus Ild i bil der var parkeret tæt på bygning.
060 29.04.2019 08.24 Mindre forurening - mindre spild Dieselspild på motorvejen.
061 29.04.2019 20.46 Assistance - drejestige og tankvogn - Tinglev Større brand i industribygning.
         
Maj        
         
062 02.05.2019 13.27 Mindre forurening ved FUH Oprydning efter FUH på motorvejen.
063 06.05.2019 22.03 Mindre bygningsbrand Større brand i bygning.
064 07.05.2019 03.04 Efterslukning I forbindelse med ovenstående brand.
065 07.05.2019 07.55 Efterslukning I forbindelse med ovenstående brand.
066 11.05.2019 15.56 Assistance stige og tankvogn - bygningsbrand i Bovrup Ingen indsats til os.
067 15.05.2019 11.16 Mindre naturbrand Mindre brand i græsrabat.
068 22.05.2019 01.33 Assistance stige Personredning.
069 22.05.2019 20.31 Bygningsbrand - carport, fritliggende Mindre brand i carport.
070 26.05.2019 00.07 Mindre forurening ved FUH Bil påkørt helleanlæg, ødelagt bundkar
071 29.05.2019 09.44 ABA  
072 31.05.2019 19.11 ABA  
         
Juni        
         
073 06.06.2019 10.11 ABA  
074 06.06.2019 12.31 Assistance redningsvogn - FUH fastklemte - Holbøl Frigørelse af patient.
075 07.06.2019 13.51 Mindre naturbrand Slukket ved ankomst.
076 10.06.2019 15.17 Brand i elinstallation, mindre brand Vand i elskab pga sprunget vandrør.
077 11.06.2019 19.21 ABA  
078 26.06.2019 08.41 ABA  
079 26.06.2019 12.22 ABA  
080 29.06.2019 00.09 Assistance sprøjte og stige - bygningsbrand i Løjt Annuleret før afgang.
081 30.06.2019 13.47 Assistance tankvogn - naturbrand i Kliplev Større naturbrand.