2019

Oktober - November - December

Oktober        
  Dato Kl. Første melding Bemærkninger
         
125 01.10.2019 03.13 ABA  
126 03.10.2019 07.56 Assistance - skæreslukker og stige - industribygning - Kruså Ingen brand, kun damp.
127 03.10.2019 18.58 ABA industribygning  
128 05.10.2019 05.34 Ild i container i det fri Ild i affaldscontainer.
129 09.10.2019 17.11 Mindre bygningsbrand Slukket af beboer. Foretaget eftersyn.
130 11.10.2019 22.51 Udkald til oversvømmelse Udført forskellige pumpeopgaver.
131 12.10.2019 10.57 Udkald til oversvømmelse Større pumpeopgave.
132 12.10.2019 14.54 Mindre forureniong - mindre spild Diesel spild over en længere strækning.
133 17.10.2019 13.32 Mindre forurening ved FUH Opsamlet kølervæske efter FUH.
134 17.10.2019 19.25 Assistance - skæreslukker og stige - lastbilbrand - Padborg Ild i sættevogn med affald.
135 19.10.2019 20.16 Bygningsbrand - villa/rækkehus Ild i elinstallation.
136 21.10.2019 16.02 Mindre forurening ved FUH Opsamlet olie efter FUH.
137 23.10.2019 17.53 ABA industri  
138 26.10.2019 02.28 Ild i container i det fri Ild i affaldscontainer tæt på bygning.
139 26.10.2019 03.40 Ild i skraldespand i det fri Ild i affaldscontainer tæt på bygning.
140 27.10.2019 05.37 Ild i container i det fri Ild i affaldscontainer tæt på bygning.
141 31.10.2019 16.39 Assistance - skæreslukker - bygningsbrand - Tinglev Ild i garage.
142 31.10.2019 20.30 Assistance - skæreslukker og sprøjte Standby til politi.
         
November        
         
143 01.11.2019 10.32 ABA institution  
144 01.11.2019 18.01 FUH fastklemte lastbil/bus - Tinglev Lastbil mod træ.
145 02.11.2019 11.27 Mindre forurening - oliefilm på vand Hydraulikolie i havnen.
146 03.11.2019 00.25 Assistance - skæreslukker - bygningsbrand - Tumbøl Ild i parcelhus.
147 04.11.2019 09.45 ABA institution  
148 05.11.2019 14.22 Assistance - skæreslukker og stige - bygningsbrand - Kruså Ild i vaskeskur tæt på bygning.
149 09.11.2019 11.12 Mindre forurening - kemikalieudslip - Rømø  
150 10.11.2019 16.19 ABA institution Ild i glemt gryde på komfur.
151 14.11.2019 09.29 Skorstensbrand - hårdt tag - Hovslund  
152 14.11.2019 20.04 FUH fastklemte - personbil Ingen fastklemte.
153 17.11.2019 20.29 Fastklemte - maskine eller lignende En piges hånd sad fast i postkasse.
154 19.11.2019 09.15 ABA institution  
155 21.11.2019 14.42 Mindre forurening - mindre spild  
156 21.11.2019 15.54 ABA industri Røgudvikling fra maskine i hal.
157 21.11.2019 19.40 ABA butik Damp fra rengøring.
158 22.11.2019 16.49 ABA institution Brandtryk.
159 23.11.2019 23.30 Mindre bygningsbrand Ild i pilleovn.
160 26.11.2019 16.19 ABA institution  
161 27.11.2019 15.13 Assistance - skæreslukker - bygningsbrand - Vojens Ild i bitumen tank.
162 30.11.2019 08.51 Assistance - stige - bygningsbrand - Rødekro Blot damp og ingen brand.
         
December        
         
163 05.12.2019 02.20 Assistance - stige - bygningsbrand - Tinglev Kraftig brand i villa.
164 05.12.2019 06.47 ABA institution  
165 06.12.2019 08.29 Mindre forurening ved FUH Spildt motorolie fra havareret bil.
166 09.12.2019 03.27 FUH fastklemte - lastbil/bus - brandfare Lastbil væltet på motorvejen.
167 09.12.2019 18.30 Større forurening - kemikaliudslip - Rødekro Ikke så slemt som først antaget.
168 09.12.2019 19.04 Skorstensbrand med hårdt tag - Tråsbøl  
169 11.12.2019 20.20 ABA butik  
170 15.12.2019 13.12 Udkald til væltet træ  
171 18.12.2019 20.18 ABA institution  
172 19.12.2019 12.19 ABA institution  
173 24.12.2019 13.27 Assistance - HSE og stige - bygningsbrand - Kruså Ild i garage.
174 29.12.2019 17.32 Bygningsbrand - etageejendom Mindre brand i forbindelse med madlavning.
175 29.12.2019 20.54 Bygningsbrand - etageejendom Ild i container placeret op ag bygning.
176 30.12.2019 09.28 ABA institution  
177 30.12.2019 19.34 Ild i container i det fri  
178 30.12.2019 20.58 Ild i skraldespand i det fri  
179 30.12.2019 22.14 Ild i container i det fri  
180 30.12.2019 23.32 Ild i container i det fri  
181 30.12.2019 23.40 Ild i container i det fri  
182 31.12.2019 17.34 ABA institution