Uddannelse

Uddannelsen til brandmand er delt op i 5 enheder:


Tryk på linket for information om indhold af kurset.

Grundkursus i førstehjælp

er fordelt på i alt 12 timer og der er ingen adgangskrav.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.


Tryk på linket for information om indhold af kurset.

Grunduddannelse - Indsats

er fordelt på 37 timer og grundkursus i førstehjælp skal være bestået.

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand de
grundlæggende færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at fungere
som hjælper på et slukningstog i redningsberedskabet.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.


Tryk på linket for information om indhold af kurset.

Håndtering af tilskadekomne (HAT)

er fordelt på 20 timer og adgangskravet er et grundkursus i førstehjælp.

Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes kendskab og praktiske færdigheder i
håndtering af tilskadekomne, således at der i samarbejde med ambulancemandskabet
eller læge kan ydes situationsafhængig førstehjælp i den pågældende indsats. 

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve og en praktisk prøve.


Tryk på linket for information om indhold af kurset.

Funktionsuddannelse - Indsats

er fordelt på 148 timer og Grunduddannelse Indsats skal være bestået.

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand den nødvendige
viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på
et slukningstog i redningberedskabet.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve.


Oplysningerne stammer fra Beredskabsstyrelsen