Skorstensbrand

 

Der er mange skorstensbrande hvert år, det er dog langt fra dem
alle der bliver anmeldt til brandvæsnet.


Husk:

Hvis man har en skorstensbrand og bare lader den "brænde ud", kan
det give problemer med forsikringsselskabet, fordi man ikke tilkaldt
brandvæsnet og fordi politiet ingen rapport har på episoden.

Er der i forbindelse med branden opstået revner i skorstenen, kan der
trænge røg ind i bygningen/huset.

Røgen indeholder kulilte, der er dødbringende - selv i små doser.

Efter en skorstensbrand må der aldrig fyres op igen, før skorstensfejeren
har undersøgt og afprøvet skorstenen. Selv om brandvæsnet har været der,
vil der blive udstedt et fyringsforbud indtil skorstensfejeren har været på besøg.


Skorstensbranden er farligere end du tror.


Der er mange mennesker der fejlagtigt tror at en skorstensbrand ikke
er farlig. Der kan opstå endog meget farlige situationer:

Der er forskellige skorstenstyper

Den murede skorsten og elementskorstene

 • Varmeudviklingen kan få skorstenen til at revne og der er risiko for at kulilte trænger ind i huset - Livsfare. Det er også muligt for gnister at trænge igennem revner - Brandfare.
 • Renselemme kan blive så varme at de bliver rødglødende, herved er risikoen for yderligere brandspredning stor på grund af strålevarmen. I værste fald kan renselemmen sprænge eller flække.
 • Skjulte bjælker i etageadskillelsen kan ligge så tæt på skorstenen at de antænder. Det samme gælder for tagspær der sidder tæt på skorstenen.

 

Stålskorstene

Stålskorstene består af et inderrør, mellemliggende isolering og en yderkappe.

Ved en skorstensbrand kan inderrøret blive deformeret og ødelægge isoleringen og
i værste fald kan inderrøret smelte på grund af varmen, hvilket vil være en meget,
kritisk situation. Samtidig skal man være opmærksom på bjælker og spær.

Yderligere farer:

I værste fald kan skorstenen være så tilsodet at den er helt lukket og
derfor kan sprænge.
Gnister der kommer ud af skorstenen kan i blæsevejr flyve langt.
Derfor kan huset eller andre bygninger, f.eks. nabohuse også være i fare.


Hvordan undgår man skorstensbrand?

Det er sod på indersiden af skorstenen der brænder, soden kan komme fra
vådt brænde og hvis man brænder f.eks. husholdningsaffald.

Brug derfor kun "rent" og tørt træ, eller anden type brændsel der er beregnet til
netop det type fyr eller brændeovn der er tale om.

Brug Aldrig:

 • Husholdningsaffald
 • Plastik
 • Spånplader
 • Malet træ
 • Behandlet træ f.eks. trykimprægnering
 • Plastlaminat

Hvad gør jeg?

Hvis du opdager en skorstensbrand skal du gøre følgende:

 1. Luk for alle lufttilførsler, skorstenen vil brænde kraftigere jo mere luft den får tilført.
 2. Alarmer brandvæsnet  1-1-2
 3. Fjern brændbart materiale omkring skorstenen og sørg for der er ryddet ved alle renselemme.
 4. Modtag brandvæsnet og vis vej til alle renselemme.
 5. Kontakt skorstensfejeren snarest muligt.

Man må aldrig forsøge at slukke en skorsten med vand!

Hvis man forsøger at slukke en skorstensbrand med vand risikerer man at skorstenen
revner eller i værste fald sprænges, fordi 1 liter vand bliver til ca. 1600 liter damp når
vandet opvarmes til kogepunktet, som blot er 100 grader. Der er i forvejen ikke meget
plads i en skorsten og dampen fra slukningsvandet vil kunne ødelægge meget.